ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ราชากะฤาษี ตอน ควายป่า
   ปรีดา ปัญญาจันทร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

ป73 
ราชากะฤาษี ตอนควายป่า
   ปรีดา ปัญญาจันทร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

57342 
ราชาศัพท์
   เครือรัตน์ เรืองแก้ว / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
55 
รายงานการวิจัยการพีฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา..
   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371.1
ส691.ร 
รายงานการใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหานักเรียนออกเสียงภาษาไทยไม่ถูก..
   สุวนันท์ สันติเดชา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.91813
ส47 
รายงานปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน
   สุขสวัสดิ์ ตั้งวิรุฬห์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300
ส41 
รายงานวิใจปฏิบัตการ
   ณัฐ ปวิฒน์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ณ113 
รายงานเบื้องต้น การเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย
   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษา / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370.114
ส 691 ร 
รายชื่อหนังสือ
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ก4214 
รุ่งอรุณเเห่งฤดูกาล
   อโศก ศรีสุวรรณ / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
600
อ881 
รุ่งอรุณแห่งฤดูการ
   จารุณี เตียนไธสง / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
จ 2543 
รุ่งอรุณแห่งฤดูกาล
   จารุณี เตียนไธสง / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
000
จ274 
รุ้งอรุญแห่งฤดูกาล
   อโศก ศรีสุวรรณ / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
981อ
2543 
รูปทรงมหัศจรรย์
   อัศนีย์ สว่างศิลป์ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
518
อ1185 
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
379
ส 691 ร 
รู้ถ้วนสำนวนไทย
   วรวรรณ คงมานุสรณ์ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.9
7777 
รู้ถ้วนสำนวนไทย
   วรวรรณ คงมานุสรณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300
ว7777 
รู้ภาษาเกาหลี ฉบับ พูด กิน เที่ยว
   กนกรัตน์ ชุมสายใจ / 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.78
1517 
รู้รอบตัว
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ช5088
2552 
รู้รอบตัว
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
030
ช6765257346282847 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.