ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
รู้รอบตัว 2
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
030
ช676521734682847 
รู้เก็บ รู้ใช้
   องอาจ จิระอร / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
332.0415
อ292 
ร่วมแรงร่วมใจ
   สาวรัชนี ภู่ด้วง / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส1991 2539 
ร่างกาย
   ธิติมา สัมปัชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
612
ธ3436 
ร่างกาย...มหัศจรรย์
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ช 4520 2548 
ร่างกาย...มหัศจรรย์
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
612
ช4519 
ร่างกายของเราการเคลื่อนไหว
   จอห์น คาสกิน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
จ99 
ร่างกายของเราความรู้สึก
   จอห์น คาสกิน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
จ99 
ร่างกายของเราห้วใจ
   วารุณ๊ ภูริสัมบรรณ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ว21 
ร่างกายมหัศจรรย์
   แอนน์ ทาวน์เซนด์ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
อ755 2542 
ร่างกายมหัศจรรย์
   แอนน์ ทาวน์แซนด์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
อ75 
ร่างกายแข็งแรงเล่ม 1
   ยุวดี วิวัฒนปฐมพี / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ย1256 
ร้องรำ ทำเพลง
   พรพิไล เลิศวิชา / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

6763 
ร้อยคำห่วง...สู่ห่วงฟ้า
   จำลอง ศรีสัจจัง / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
895.911
2792 
ร้อยคำห่วง...สู่ห้วงฟ้า
   จำลอง ศรีสัจจัง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
895.911
2545 
ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
   พรทิพย์ ยาวะประภาษ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
513.24
พ3939 
ร้านค้าแสนวุ่น
   รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ร42 
ฤดูหนาวบ้านไร่
   ธิติมา สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ธ343 
ฤาษีกับลิง
   ปรีดา ปัญญาจันทร์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ป.ม 
ลพบุรีธานีแห่งอารย์ธรรม
   นายบุญลือ ทองอยู่ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
บ437 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.