ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ลมฟ้าอากาศ
   ประชุมพร สุวรรณตรา / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ป 2880 2543 
ลมฟ้าอากาศ83ข้อ
   วีระพงศ์ เกียรติสุนทร / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ว1760 
ลองดูหน่อยนะคนดี
   รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ร4297 
ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
   กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ก76 
ลักสร้อย
   สมจิตร วัฒนคุลัง / 2547
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2 
ลาว
   ขนิษฐา คันธะวิชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.94
ข53 
ลาวใกล้บ้าน
   สิรินธร, สมเด็จพระ, 2498-
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
915.94
ส37 2538 
ลิงทำสวน
   บุษบง โควินท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
บ 48 
ลิลิตรอัครศิลปิน "นวมินทร์มหาราชา"
   ถวัลย์ มาศจรัส / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
800
ถ7117 
ลูกนกสาลิกา
   บุษบง โควินท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ลูกนกสาลิกาสาลิยชาดก
   บุษบง โควินท์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บ4611
2546 
ลูกหนูผจญภัย
   พี่เอก
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
น5
พ3952 
ลูกเอย...ลูกศิษย์
   กรมวิชาการ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก767 2542 
ลูกเอย...ลูกศิษย์
   อำรุง จันทวาน / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ก 300 
ลูกเอย...ลูกศิษย์
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก711 
ลูลู่ทำกระดองหาย
   ธนธัช ไชยแสน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.2
ธ5423 
ลูลู่มาช่วยเพื่อนแล้ว
   ปีกูลี, ดานีแยล.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ป3141 
ลูเอย...ลูฏศิษย์ คู่มือ ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้น
   กรมวิชาการกระททรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก76 
ล่ากระทิง
   บุษบง โควินท์ / 2546
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
บ48 2546 
วงจรชีวิตผีเสื้อ
   ชาตรี เกิดธรรม
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ช4886 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.