ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
วรรณกรรม กรุงรัตนโกสิทร์
   อุทัย ไชยานนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
895.9109
อ4121 
วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน
   พรทิพย์ ซังธาดา / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
895.91
พ7421 
วรรณคดีก่อนนอน เรื่อง พระพุทธเจ้า / จานหนึ่ง
   จานหนึ่ง / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
741.5
พ35 2553 
วัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT
   ศักดิ์ชัย นิรัญทวี / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
ศ89
2542 
วัฒนธรรมในอาเซียน
   กฤชกร เพชรนอก,ปทุมธานี 2556
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
341.2473
ก9217 
วันพืชมงคล
   นิรชา อภิรดี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
น372 
วันสำคัญของไทย
   สุภักดิ์ อนุกูล
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส4611 
วันเกิดคุณยายเต่าทอง
   ภัทรวลี นิ่มนวล / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

64777 
วัยใสหัวใจโขน
   ภูผา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
793.3209593 
วาทวิทยา
   อุดม บัวเพียร / 2533
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ 400 
วาทวิทยา
   อุดม บัวเพียร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
2533 
วิถีชีวิตประชาธิปไตย
   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก2715 
วิทยาศาสตร์
   พลอย สืบวิเศษ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
พ796 
วิทยาศาสตร์ ป.6
   ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.35
ป36 2553 
วิทยาศาสตร์ โหด มัน ฮา ไฟฟ้ากระตุกขวัญ
   จีราวรรณ สุขวิทยากุล / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
537
 
วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ช4526 2546 
วิทยาศาสตร์น่ารู้
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
267 
วิทย์ ใน อาเซียน
   ฤทัย จงสฤษดิ์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
507
ฤ4116 
วิธีการเขียนการ์ตูนไทยเล่ม 1
   ปยุต เงากระจ่าง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
740
ป64 
วิธีป้องกันอาหารเป็นพิษ
   พนิดา กุลประสูติดิลก / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
363.1927
6534 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.