ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Why?สัตว์
   ชลธิชา โพธิ์ทอง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ช7432 
Why?อาหารเเละโภชนาการ
   ศุภาลักษณ์ อาศิรพจน์มนตรี / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ศ467 
Why?เก่งออกเสียงภาษาอังกฤษเล่ม2
   ครุชา ปัญชะนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
400
ค7422 
Whyช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์
   วันวิสาข์ ปัญญางาม / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ว1157 
Worid of English 2
   ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกรุ / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
420
6264 
World of English 1
   ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
420
6264 
กฎหมายน่ารู้วิธีการและหลักฐานสำคั้ญในการติดต่อราชการที่สำนัก..
   ประสิทธิ์ บุญเสริม / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
340
ป4088 
กรณีศึกษา:สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ท..
   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371.2
L691.I 
กรมวิชาการ
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก1997 
กรรมสนองกรรม
   เจตน์ มหาเกตุ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

จ54 2551 
กรรมอักโกสกสูตรขันติ
   นายชูเกียรติอุทกะพันธ์ุ / 2533
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ช51367 
กระต่ายขี้อาย
   น้าเมฆ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ม51 
กระต่ายทำได้
   ศิริลักษ์ พุทธโคตร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ศ373 
กระทรวงต่างๆของไทย
   กิติวรรณ คำโมง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก3443 
กระทรวงในประเทศไทย
   กิติวรรณ คำโมง / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก17 2536 
กระบวนการปฎิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้การประเมินและการปร..
   ดร.รุ่ง แก้วแดง / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
371
ร4271 
กระบวนการพัฒนนาแฟ้มผลงานของนักเรียน
   สมาน ชาติยานนท์ / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส625 
กระปุกของน้องกิ๊บ
   ฐิติกาญจน์ ใจกว้าง / 2502
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ฐ7466
2502 
กระรอกรอบรู้
   ณัฐพันธ์ กาญจนรินทร์ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2113ณ
2545 
กราอนุรักษ์หนังสือ
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
025
ก2455 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.