ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
วิธีแมลง
   เสริมสกุล โทณะวณิก
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส57 
วิลเลียม ฮาร์วิย์:ผู้ค้นพบการไหลเวียนของโลหิต
   ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
926.1
ช676 
วิวัฒนาการของระบอบรัฐธรรมมนญไทยจออดีตถึงปัจจุบัน
   ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
340
1767 
วีธีใหม่แห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ
   มานพ ประธรรมสาร / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ม256 
ศัพท์จีนกลาง 1000 คำศัพท์และประโยค
   กองบรรณาธิการภาษาต่างประเทศ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
420
ก92 
ศัพท์อังกฤษแค่ read ก็ get
   ภัททิรา จิตต์เกษม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.1
ภ1143 
ศาสตร์เเห่งเท้า
   สุเชาว์ เพียรเชาว์กุล
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
641.82 
ศาสนาอิสลามสอนอะไร
   นายชูเกียรติ อุทกะพันธ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ญ1026 
ศิลปะ การห่อของขวัญ
   สายใจ เจริญรื่น
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.54 ส 
ศิลปะการห่อของขวัญ
   อาจารย์สายจัย เจริยรื่น
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.54
ส5478
2553 
ศิลปะประดิษฐ์
   อภิรัติ โสฬศ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745
อ4877 
ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
   ฐาพร / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
746.41
ฐ267 
ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย
   ฐาพร / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
746.41
ฐ267 
ศิลปะอาชีพไทย ลำดับที่ 4
    / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
745.5
ศ527 2543 
ศีลคุณค่าของความเป็นมนุษย์
   มูลนิธิธรรมกาย / 2530
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ม417 
ศึกอังกฤษพิชิตเสียงเพี้ยน 1
   พิมพ์รัก จิรักษา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
412.52
พ367 
สดใสกับของชำร่วย
   กรมวิชา กระทรวงศึกษาธิการ / 2538
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
1982
2538 
สตางค์ของใครครับ
   สุรศักดิ์ พุ่มรัก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ส47 
สตีเฟ่นฮอว์กิ้ง ฉบับ การ์ตูน
   ศักดิ์ บวร 2551
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

ศ111 
สนุกกับ...วิทยาศาสตร์
   เทย์เลอร์, บาร์บารา. / 2539
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ท557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.