ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
สนุกกับ...วิทยาศาสตร์ เครื่องกลเเละการเครื่อนที่
   บาร์บารา เทย์เลอร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
620.11 
สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในร่างกาย
   พลอย สืบวิเศษ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
พ79 
สนุกกับงานไม้
   วู๊ดดี ครัพท คลับ / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
684.08
ว414 2548 
สนุกกับวิทยาศาสตร์
   วาทิต พุ่มอยู่ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ว2434 
สนุกกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง จักรวาลและอวกาศ
   ชาตรี เกิดธรรม / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
537
ช247 2544 
สนุกกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานและการเครื่อนที่
   ดร.ชาตรี เกิดธรรม / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
537. 076
ช247 2546 
สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม3
   นาริกะซึ, โอซุมิ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
5273 
สนุกคิดคณิตศาสตร์
   วิริยะ สิริสิงห
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สนุกคิดพิชิตตัวเลข
   เชอรี่ อยู่ดี / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510.76
ช5973 
สนุกอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ
   ณัฏฐวุตฒิ ฤทธาภรณ์ / 2554
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
428.1
ณ11 
สมการจัดสมดุลของอร่อย
   ลี จี ยอน / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

7323 
สมบัติของแสง
   ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ช2147 
สมบัติผู้ดี
   สุชิตธาภรณ์ พริสุทธ์ / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส5054 2549 
สมบัติผู้ดี
   สุขสันต์ สุขวฒโณ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
5054
ส 
สมบัติผู้ดี
   สุชิราภรณ์ บริสุทธิ์ / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ส5345 
สมอง
   พลอย สืบวิเศษ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
พ796 
สมอง
   500 พ796
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
พลอย สืบวิเศษ 
สมุดคู่คิดคู่มือนักศึกษา กศน
   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ก300 
สมุดสีขาว
   นายอำรุ้ง จันทวานิช / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
อ7422 
สมุดสีขาว คู่มือ นักศึกษาสายอาชีพ
   กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก76 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.