ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
สมุนไพรในเมนูเด็ก
   เจตน์ ปูชปุณญรัศมิ์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
จ545 
สมุนไพรในเมนูเด็ก ปลอดสาร ทานง่าย ร่างกายแข็งแรง
   เจตน์สิริ ปูชปุณญรุศมิ์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
5245 
สมเด็จพระนวมินทราธิราช
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
923.1593
ภ ส 
สมเด็จพระสุริโยทัย
   ประพิณ ออกเวหา / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
19593.593
ป711634 
สยามสามฤดู
   สุรศักดิ์ พุ่มรัก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ส47 
สระและมาตราตัวสะกด
   สุภกานต์ อินอากร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ส46 
สรุปผลการวิจัยเรื่องรูปแบบหรือแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เ..
   อำรุง จันทวานิช
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
อ742 
สร้างเด็กไทยให้อ่านเก่ง อ่านเร็ว
   พรนิภา ลิมปพยอม / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
พ4850 
สวนสวยกินได้ kitchen garden
   ศศิยา ศิริพานิช / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
900
ศ8362 
สสาร เคมีแห่งชีวิต
   เบญจมาศ มาตย์สุริย์ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
บ530.4 
สสาร .....เคมีแห่งชีวิต
   ควัก, ยอง จิก / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
530.4
สสาร...เคมีแห่งชีวิต
   เบญจมาศ มาตย์สุริย์ / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
530.4
5532 
สองทศวรรษของอนุบาล
   ปกรณ์ ต้นสกุล / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ป174 
สอนอย่างไรให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก2288 
สอนอ่านเขียน ด้วยนิทานภาพร่วมกัน:สำหรับเด็กปฐมวัย
   อารี สัณหฉวี / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
อ2726 2543 
สักวาสุภาษัต เล่ม 1
   ช่อทิพย์ สิริลักษณ์ / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
2543 
สักวาสุภาษิต
   ช่อทิพย์ สิริลักษณ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.9
ช194 2526 
สังข์ทอง
   ผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
389.2
ผ925
2553 
สังข์ทอง
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
ก2408 
สัตรครึ่งน้ำครึ่งบกคืออะไร?
   รอเบิร์ต / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ร4310 2542 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.