ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
   รอเบิร์ต สเนดเดน / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
597.8
ร955 2542 
สัตว์ทะเล
   สิรินทร์ ช่วงโชติ / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ส3735 
สัตว์นำโรคร้าย ทำลายชีวิต
   ปราณี ประยูรชาติ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2138ป 
สัตว์ป่าสงวน15ชนิดของไทย
   เยาวลักษณ์ ศิริมไหสวรรย์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
639.9 
สัตว์ป่าหายาก
   สุภกานต์ อินสากร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
599
ส46 
สัตว์สร้างบ้าน
   สำลี รักสุทธ์ / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ส5039 2548 
สัตว์เลี้ยง เสริมรายได้
   ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
636.08ด 
สัตว์เลี้ยงในไร่นา
   ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
636.08
ด2772 
สัตว์ในที่ต่างๆในโลกของเรา
   มธุรสร ศุกรเจริญ / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ม2879 2543 
สับปะรด
   นพ ตัณมุขยกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
633.576
น64 
สายลับวิทยาศาสตร์
   สิราภา เสริมสันติวาณิช / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500
ส726 
สารนุกรมชุดเธอรู้ไหม:สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม คืออะไร
   รอเบิร์ต สเนดเดน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
599
ร965 
สารพันคำถาม น่างกายของเรา
   ดลนภา นาคพลั้ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
508.1
ด7521 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเ..
   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ / 2544
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก76732217 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และ พล..
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก3325 
สารานุกรมพืช
   สมบัติ ทองมา / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
580
ส6511 
สารานุกรมสำหรับเยาชน รู้รอบตัว
   มานี จันทวิมล / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ม253 
สารานุกรมเปิดโลกวิทยาศาสตร์:คามเย็น
   คิม เทเลอร์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
536.56
ค4302 
สารานุกรมไทย
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
039.95911
ก4668 
สารานุกราสำหรับเด็ก จิตรกรรมและประติมากรรม
   ระพิน ทองระอา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ร116 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.