ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
สารเคมีในบ้าน
   นิตยา แซ่ซิ้ม / 2528
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
น2528 3052 
สำนวนอังกฤษในชีวิตประจำวัน
   นิพนธ์ กาบสลับพล / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
428
น3995 
สำนวนไทยใช้ให้เป็น
   ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.9131
พ87 2551 
สำรวย มีสมชัย
   จักรภัทร พงศ์ภัทระ / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
จ111 
สิงคโปร์
   ณัฐพจน์ ยืนยง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.57
ณ1135 
สิงหไกรภพ
   พี่เชียร์รี่แลนด์ / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
389.2
 
สิงโต
   กี่งบุญ ธีชาติ / 2529
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ก3291/ฉ2
2529 
สิงโตสำนึกผิด
   ธารนันท์ เหล่าบุญชัย / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ยก4847 
สิงโตสำนึกผิด
   ธารนันท์ เหล่าบุญชัย
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
   สนธยา มุลาลินน์ / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
530
ส5462 
สิ่งมีชีวิต
   ประชุมพร สุวรรณตรา / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

2316 
สิ่งแวดล้อมคืออะไร
   สงกรานต์ แหยมแก้ว
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ส1725 
สิ่งแวนล้อมศึกษากับการพัมนาที่ยั่งยืน
   สำนักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ส3378 
สี่สหายครึ่ง
   โจคิม ฟรีดริช / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800จ
2540 
สี่สหายครึ่ง ค้นความลับครูชีวะสาว
   โจคิม ฟรีดริช / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
จ800 
สึนามิ
   กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
9004
ก4832 
สึนามิ ประสบการณ์เด็กไทย
   บางลำพู พระนคร / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
บ227 
สืบสนองสำนวนไทย
   ล้อม เพ็งแก้ว / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
495.917
ล196 2553 
สืบสานนาฎศิลป์ไทย
   เรณ โกศินานนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
793.31
ร4414 
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
   ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ป7116 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.