ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
สุขภาพจิต
   พหล วงศาโรจน์ / 2534
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
พ2384 
สุนัขเลี้ยงแกะตัวป่วน
   เอเมอรี่
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
อ567 
สุนัขในห้องอาหาร
   ลูซี แดเนียลส์ / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ล2753 2541 
สุนัขในห้องเตรียมอาหาร
   ลูซี แดเนียลส์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
ล41 
สุพรรณบุรีศรีเมือง
   สงวน แพทองคำ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ศ275 
สุภาษิตและสำนวนเปรียบเทียบของชาวใต้
   มานพ แก้วสนิท
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.995911
6256 
สุภาษิตไทย
   ธัชนันท์ ศตสุข / 2543
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398
ธ1125 
สุริปราคา
   นิพนธ์ ทรายเพรช / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
523.7
น365 
สุริยุปราคา
   นิพนธ์ ทรายเพรช / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
น500 
สูตรลับคิดเลขเก่ง เล่ม1
   ริวโนสุเกะ คิโยมิสุ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
300 
หญิงสาวกับด้ายทองคำ
   ปานนภา ตั้งกุลธวัช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ป255 
หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ทักษะภาษานานาวิธี
   กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
d2425 
หนังสือดีสำหรับห้องสมุด
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
020
ก711 
หนังสือประกอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   วาทิต พุ่มอยู่
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ว214 
หนังสือประกอบการเรียนร้วิทยาศาสตร์ เล่น 5
   าาทิต พุ่มอยู่
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
500
ว2143 
หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระกา..
   กรมวิชาการ,ศูนย์พัฒนาหนังสือ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก76 
หนังสือเสริมการเรียนรู้สำนวนไทย
   วรวรรณ คงมานุสรณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
398.9
ว77 
หนีไฟนรก
   โนริโอะ ชิมามูระ / 2528
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
น7389 2528 
หนีไฟนรก
   ผุสดี นาวาวิจิต 2528
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

ผ48431 
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งวัฒนธรรม
   นางพรนิภา ลิมปพยอม / 2549
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
370
พ7536 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.