ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
หยาดเพชร หยาดธรรมภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย
   จิตรกร ตั่งเกษมสุข / 2541
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
จ3471 
หยุดความเลว..ที่..ไล่ล่าคุณ#1
   ทองคำ ศรีโยธิน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
520
หรรษาแคมป์ภาษาอังกฤษ
   บูรพา / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
420
บ4176 
หลวงปู่จรัญกับเณรน้อยช่างคิด
   ณัฐวรรธน์ ภรนรา / 2552
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
294.303
ณ113 
หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา
   สนธยา สีละมาด
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
สพจ.842 
หลักการพื้นฐานของหลักสูตรและการสอน
   หอม คลายานนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ห96 
หลักการสอนพูด
   ศ.ดร.ผดุง อารยะวิญญู
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
544.2
2542 
หลักการออกแบบตกแต่งบริเวณ
   จักรพัน อักกพันธานนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
700จ111 
หลักการเบื้องต้นในการจัดตู้ปลา
   วิเชษฐ ค้าสุวรรณ / 2542
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
639.34น 
หลักภาษาไทย
   วันเพ็ญ เทพโสภา / 2553
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ว5540 2553 
หลักภาษาไทย
   วันเพ็ญ เทพโสภา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400 
หลักภาษาไทย
   กำชัย ทองหล่อ / 2537
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
400
ก211 
หลักราชาศัพท์
   ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร / 2536
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
9 3838 2536 
หลักราชาศัพท์(ฉบับสมบูรณ์)
   ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495.913
968 
หลักสูตรก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540
   กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ร711 
หลักสูตรท้องถิ่น
   อุดม เชยกีวงศ์ / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
อ4132 
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)
   กระทรวงศึกษาธิการ / 2521
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
300
ก711 
หลักสูตรมาตรฐานแห่งชาติ...สู่ชั้นเรียน
   แฮร์ริส, ดักลาส อี / 2545
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
375
ฮ778 
หลักไวยากรณอังกฤษ
   ดารากร ทัดทอง / 2555
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
425
2555 
หอยหลอด
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
333.9554
ว4531 2545
วีระ เทพกรณ์ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.