ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
หอยหลอด บนดอนทรายมหัศจรรย์
   วีระ เทพกรณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
333.9554 
หอยหลอย:บนดอยทรายมหัศจรรย์
   วีระ เทพกรณ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
333.9554
ว371 
หัดอ่านภาษาไทยแบบใหม่ ฉบับสมบูรณ์
   ไสว สุนทร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
495
ส97 
หัตถศิลป์บนหนังตะลุง
   เบญจวรรณ จันทร์พูลหลวง / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
746.41
บ4638 
หัวหมอนโลมาพเนจร
   อภิวัฒน์ เศรษรักษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
อ5268 2548 
หัวหมอนโลมาพเนจร
   อภิวัฒน์ เศรษรักษ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
อ5268 2548 
หัวใจ : เลือดวิ่งไปทั่วร่างกายได้อย่างไร
   วอล์คเกอร์, ริชาร์ด / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
611
ว366 2547 
หัวใจ
    / 2535
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
600
ว1797 2535 
หัวใจพระพุทธศาสนา
   สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
200
ส4084 
หางใครเอ่ย
   เอื้อพร โอนพรัตนวิบูล
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

อุ611 
หาเงินได้ไม่ยาก จากการถนอมอาหาร
   ปกรณ์ ตันสกุล / 2540
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ป174 2540 
หาเงินได้ไม่ยากจากการถนอมอาหาร
   กรมวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
000
ก76 
หินตั้ง
   วงเดือน ทองเจียว / 2550
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
800
ว26115 
หิวจัง หิวจัง
   คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
108.6301
ค449 2555 
หิ่งห้อย
   วีระ เทพกรณ์ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
595.7644
ว3711 
หุ่นยนต์กลไกมนุษย์
   นิพพิทา นาวิกานนท์ / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
553.7
น366
2552 
หูฉันหาย
   ประชุมพร สุวรรณตรา / 2546
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

ป711 2546 
หูเอียง
   บุษบง โควินท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ

บ4852 
ห่านน้อยเล่นรถลื่่น บรื้อ..บรื้อ ระวัง!
   กัลรีย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2
ก117 
ห้องมหัศจรรย์ของปู่จอมป่วน
   มยุรา พิทักษ์สุขสันติ / 2548
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ม974 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [65]   [แสดง 20/1287 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.