ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
เซียวิทย์พิชิตA
   ศุภลักษณ์อาศีรพจน์มนตรี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ดวงตะวันกับจันทรา
   วัฒนา พัฒนพงศ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ดาวดวงใหม่มุกมิก
   บุษบง โควินท์ / 2257
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
000
276 
ดินสอสีแดง
   ชินซูยอน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.73 
ดูยง เทพธิดาแห่งอันดามัน
   พิชาน พิชญพิจิต / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ดูแลผมอย่ามืออาชีพ
   รยูซึงซุน / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
646.72 
ดูสิ นั้นอะไร
   ซุสโซ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
เด็กปัญญาเลิศ
   หม่อมดุษฏี บริพัตร ณ อยุธยา / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
โดโด้เอาตัวรอดในเมืองโบราณ
   วันวิสาข์ปัญญางาม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ตลาดน้ำวิถีชีวิตพ่อค้า-แม่ค้าไทย
   สกุนี ณัฐพูลวัฒน์ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ต่อยอดอัจฉริยะน้อยด้วยการกิน
   patrick holford / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ตามหาชุดสุดสบาย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ตึ้กตั้กตึ้กตั้กเสียงอะไรกันนะ
   คัง ซึงยุน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
เติมน้ำหวานให้บ้านน่ารัก
   นิเวศ กันไทยราษฎร์ / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ถนนเก่าในเมืองกรุง
   ทวี วัดงาม / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ถาม-ตอบเพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นเล่ม2
   นิกร ดิสิตสิน.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613.9
น311ถ. 
ทหารยามพระราชา
   จิราภรณ์ ชาแก้ว / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 9 ไอเทม)
000ู
จ276
2553 
ท้าวแสนปม
   พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เทคนิคการเรียนเคมี อะตอมและตารางธาตุ
   วรากร หิรัญญาภินันท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
540.076
ว17ท. 
ไทย
   ขนิษฐา คันธะวิชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [18]   [แสดง 20/348 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.