ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
รูปศิลาจีนสมัยรัตนโกสินทร์
   มานพ ถนอมศรี / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เราก้าวทะลุโปสต์การ์ดได้อย่างไร
   อัลเบรชท์ / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510 
เรียนอังกฤษจากการ์ตูน
   เถลิงศก โสมทิพย์ / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์
   เจ.อาร์.อาร์. โทลคีน วัลลี ชื่นยง แปล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์
   เจ.อาร์.อาร์ โทลคีน วัลลี ชื่นยง แปล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ลับคมภาษา
   สุมาลี วีระวงค์ / 2540
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ล่าขุมทรัพย์ใต้ทะเล
   แชปแมน ไซมอน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 
ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในจีน
   กัญญารัตน์จิราสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในอเมริกา
   กัญญารัตน์จิราสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ลาว
   ขนิษฐา คันธะวิชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ลิขิตนิทราชาคริต
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / 2422
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ลิลิต นิทราชาคริต
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เล่านิทานด้วยศัพท์1000คำ
   ฟาหย่าหง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
398.2 
เล่าเรื่องรมเกียรติ์ให้เด็กฟัง
   อภัย จันทวิมล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เล่าเรื่องรมเกียรติ์ให้เด็กฟัง
   อภัย จันทวิมล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เล่าเรื่องรมเกียรติ์ให้เด็กฟัง
   อภัย จันทวิมล / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เล่าเรื่องรมเกียรติ์ให้เด็กฟัง
   อภัย จันทวิมล / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เล่าเรื่องรมเกียรติ์ให้เด็กฟัง
   อภัย จันทวิมล / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
โลกศิลปะ
   วิบูลย์ ลี้สุวรรณ / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
โลกสีนำ้เงิน
   อัศศิริ ธรรมโชติ / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [18]   [แสดง 20/348 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.