ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
วรรณกรรมไทย-ประวัติและวิจารณ์
    / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.9109 
วัยไฟ
   ไพฑูรย์ สุนทร / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วาระสุดท้าย
   ชัยวัฒน์ คุประตกุล / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน100
   ยองเจ อิม
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
602ยย4ว6ล.4 
วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน100
   ยองเจ อิม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
602ยย4ว6ล.4 
วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน100
   ปาปิรัส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
602ยป6ว62556ล.1 
วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่องจรวดและดาวเทียม
   จงจุน ฮา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
894.74ยจ2ว62557ล.16 
วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่องหุ่นยนต์
   กีซองโด
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
894.74pd6;62557ล.10 
วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่องหุ่นยนต์
   ยองจู อัน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
894.74ยย5ว62557ล.13 
วิทยาศาสตร์รอบกาย เรารักสุขภาพ
   จรัส บุญยธรรมา / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วิทยาศาสตร์รอบกาย เรารักสุขภาพ
   จรัญ บุญยธรรมา / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วีรบุรุษจากเมืองพิชัย พระยาพิชัยดาบหัก
   วลัยลักษณ์ ทรงศิริ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เวนิสวานิช
   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว / 2459
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เวียดนาม
   ขนิษฐา คันธะวิชัย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ศัพท์600คำ 50วันจำแม่น
   จูลีชอง / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
428.1 
ศัพท์600คำ 50วันจำแม่น
   จูลีชอง / 2557
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
428.1 
ศิลปกรรมในกรุงเทพมหานคร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ศิลปะการอ่านอย่างมืออาชีพ
   ฟองจันทร์ สุขยิ่ง / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ศิลปะสื่อภาษา พับ ตัด ปะ
   ระรินอุทกะพันธ์ุ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ศิลปินแห่งชาติ
   ฐาพร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [18]   [แสดง 20/348 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.