ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง
   ฐะปะนีย์ นาครทรรพ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สงครามพันธ์ุอัจฉริยะ
   นทธี ศศิวิมน / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
 
สถานการณ์ชีวิตฝึกคิดเป็นคิดไกล
   จุงชางดุก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.35 
สมบัติลำ้ค่าของปู่โฮ่ง
   :ซึงฮยุน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สมองและระบบประสาท
   บราวน์,โจเชฟ อาร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรรค์คำ สร้างประโยค
   บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์ / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สรรค์คำสร้างประโยค
   เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สร้างสรรค์การ์ตูน จากรูปครึ่งวงกลม
   สุชาดา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สวนผลไม้ของแพะน้อย
   เชิร์ช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
สอนภาษาไทยตามแนว Brain-based Learning
   พรพิไล เลิศวิชา- / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สอนให้คิด คิดให้สอน
   ชาตรี สำราญ / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สอนให้คิด คิดให้สอน
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สอนให้คิด คิดให้สอน
   ชาตรี สำราญ / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สอนให้คิดด้วยการรู้จักตนเองและผู้อื่น
   อี ซีแอ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
153.42 
สอนให้คิดด้วยการรู้จักตนเองเเละผู้อืน
   อีชีเอ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สัตว์มีพิษ
   ปาร์เกอร์ สตีฟ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
823.914ยป6ก132557ล.3 
สามก๊ก
   หลอกว้านจง / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
895.13 
สายลับวิทยาศาสตร์
   ฮอง ยองฮุน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
สายลับวิทยาศาสตร์
   ฮอง ยองฮุน
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
สารคดี5 นาที 100 เรื่อง ประเทืองปัญญา
   พาณิช ภักตร์เจริญ / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกลาง)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [18]   [แสดง 20/348 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.