ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง

   จากฐานข้อมูลภายนอก:
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
"เราคือ...อาเซียน"
   ครูประณตพงษ์ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
341.2473
ค741
2556 
100 ประวัติศาสตร์สร้างโลก 1
   เยยอง / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
894.74^ย62
2557 
100 ประวัติศาสตร์สร้างโลก 2
   เยยอง / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
894.74^ย62
2557 
100 ระบำรำฟ้อน
   100 ระบำรำฟ้อน
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องสื่อโสตทัศน์(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
790
น2383
ม.ป.ป. 
100 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ วาฬและโลมา
   ปาร์กเกอร์,สตีฟ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
823.914
ป21
2556 
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฉลาม
   ปาร์กเกอร์ สตีฟ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
823.914
ป27
2556 
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวมัมมี่
   แมลัม จอห์น / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
823.914
ม77116
2555 
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
   ฮิบเบิร์ต แอดัม / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
823.914
ฮ35
2557 
100กลอัศจรรย์
   ริสรวล อร่ามเจริญ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
000
ร38
2547 
100ถาม-ตอบหมวดบุคคลสำคัญ
   อำพรรณ วะสิโน / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
030
อ921
2553 
100ถาม-ตอบหมวดประวัติศาสตร์
   อำพรรณ วะสิโน / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
030
อ921
2553 
100ประวัติศาสตร์สร้างโลก 1
   ยอง เย / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
894.74^ย92
2557 
100ประวัติศาสตร์สร้างโลก 2
   ยอง เย / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
894.74^ย92
2557 
100ประวัติศาสตร์สร้างโลก 3
   ยอง เย / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
894.74^ย62
2557 
101 เธอรู้ไหม
   ชังซูฮานึลโซ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
510
ช2112
2556 
101 เธอรู้ไหม
   ชังซูฮานึลโซ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
550
ช112
2555 
101 เธอรู้ไหม
   ชังซูฮานึลโซ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
550
ช112
2554 
101เธอรู้ไหม
   ชังซูฮานึลโซ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
550
ช112
2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [41]   [แสดง 20/813 รายการ]

 Copyright 2019. All Rights Reserved.