กำหนดขอบเขต
สืบค้นที่ไหนดี
มีประเภทวัสดุ
หนังสือ (786)
สื่อวีดิทัศน์ (17)

สถานที่จัดเก็บ
หนังสือทั่วไป (782)
   (ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)

ห้องสื่อโสตทัศน์ (21)
   (ห้องสมุดโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์)


ภาษา
1. Thai (739)

ปี
1. 2558 (7)
2. 2557 (83)
3. 2556 (74)
4. 2555 (33)
5. 2554 (42)
มีอีก 32 ..

คำอื่นๆ
คำสำคัญ
อ่าน(8) หนังสือ(17) กาญจนาภิเษก(0) 5d454(0) เด็ก(23) ปรัชญา(0) เต๋า(0) ผู้ป่วย(2) บำบัด(0) น่ารัก(5) รัก(35) บอก(0)