ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
Top English อังกฤษพร้อมสอบ +เฉลย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
400 
Who? การ์ตูน เจ.เค.โรว์ลิ่ง
   คิม,ซึงรยอล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
928.21 
Who? เจ.เค. โรว์ลิ่ง
   คิม, ซึงรยอล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
why เก่งออกเสียงภาษาอังกฤษ
   ครุชา ปัญชะนา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Why เก่งออกเสียงภาษาอังกฤษเล่ม 1
   อี,ยู-จิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
421.52 
Why? ช่วยเด็กประถมเก่งคณิต เล่ม 04
   Sang-UK, Park
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
372.72 
Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เล่ม 2 (การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)
   โช, ยองชุน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ว473ช 2555 ล.2 
Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เล่ม 5(การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)
   โฮ, ซุนบง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ว473ช 2555 ล.5 
Why? ช่วยเด็กประถมเก่งวิทย์ เล่ม 6(การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์)
   โฮ, ซุนบง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ว473ช 2555 ล.6 
Why? ซีรียส์ 2, 3 : สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับการ์ตูน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

วย473 
Why? ตะลุยโลกธรรมชาติ
   ลี, กวางวุง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ล511ต 2553 
Why? ตะลุยโลกใต้พิภพ
   ลี, กวาง วุง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ล511ต 2553 
Why? ปฐมพยาบาล
   ปาปิรุส
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ว473ป 2553 ล.25 
Why? มนุษย์ต่างดาวกับ UFO
   ลี, กวางวุง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

พ718ม 2554 
Why? รักษ์น้ำ
   คิม, นัมซ็อก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ค451ร 2553 
Why? วิทยาศาสตร์การกีฬา
   โช, ยองซุน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ย 796
ช81ว 
Why? วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต
   โช, ยองชุน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ช799ว 2554 ล.25 
Why? วิทยาศาสตร์ในโลกอนาคต
   โช, ยองชุน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ช799ว 2554 ล.25 
Why? สมอง
   นัม, ชุนจา--
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
500 
Why? สัตว์
   ลี, กวาง วุง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดคุณธรรมวิทยา)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

ล411ส 2555 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [76]   [แสดง 20/1509 รายการ]

 Copyright 2021. All Rights Reserved.