ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+IV
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก
ผลการค้นหา เลขเรียก
กัดแหลก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 :l::Main Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
กัลยาณวาทะ
   ร้อยเอก ดร. จิตรจำนงค์ สุภาพ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กากับหงส์
   สำนักงานวิชาการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กาก้า
   รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 :l::Main Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
000 6 
กาเจ้าปัญญา
   อัจฉา ชีวพันธ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การกดจุดแก้โรคปวดกระเพาะ
   สิตางศุ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การแก้ปัญหาแบบคิวซ๊
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 :l::Main Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การแกะสลักผักและผลไม้
   แสงอรุณ เชื้อวงศ์บุญ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การแกะสลักผักและผลไม้
   แสงอรุณ เชื้อวงศ์บุญ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การขนส่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 :l::Main Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6
   อัจฉรา นาคเมธี / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 :l::Main Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
   กรมสุขภาพจิต
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน
   พ.ญ.สมบูรณ์ เกียรตินันทน์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้คำลักษณะและคำราชาศัพท์
   ยิ่งลักษณ์ งามดี
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้ภาษาไทย
   นพดล จันทร์เพ็ญ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 :l::Main Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การใช้ลักษณะนาม
   ดร.ยิ่งลักษณ์ งามดี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 :l::Main Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การดูดาวขั้นต้น
   นิพนธ์ ทรายเพชร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 :l::Main Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การตัดแต่งกิ่งไม้
   กรมการศึกษานอกโรงเรียน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 :l::Main Library)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
การท่องอวกาศ
   ชาญชัย อาจินสมสจาร
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การทำดอกไม้จากกระดาษสา
   กระทรวงศึกษาธิการ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [59]   [แสดง 20/1171 รายการ]

 Copyright 2020. All Rights Reserved.