eForm
แบบฟอร์ม

บริการสารบัญวารสารใหม่ทันใจ

บริการหนังสือด่วน

ขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ(ISBN)

 
 เมนู: สำหรับเจ้าหน้าที่
บริการหนังสือด่วน คือ บริการวิเคราะห์และทำรายการหนังสือใหม่ที่มี
สถานะ In process เท่านั้น !!
ทันที่ได้รับคำร้องขอจากผู้รับบริการ
แบบฟอร์มบริการหนังสือด่วน
 รหัสสมาชิกห้องสมุด *
 ชื่อ-นามสกุล
 อีเมล์  *
 คณะ/หน่วยงาน
 เบอร์ติดต่อ เบอร์ภายใน/เบอร์มือถือ
 
+Add  -Delete
Bib#
ชื่อเรื่อง *
ชื่อผู้แต่ง *
ปีที่พิมพ์

  เงื่อนไข
1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352

 
 
กรอกรหัส 4 หลัก


พบปัญหาการใช้งานบริการหนังสือด่วน แจ้งมาที่ aussadayut.u@psu.ac.th
 
eForm .: Copyright © 2011-2016 Clib PSU. by Aussadayut All rights reserved :. Support Browser IE 8+, Firefox 4+, Chrome 6+