ดาระ
 
 
 
     
 

         ดาระ เป็นการแสดงประเภทศิลปะการร่ายรำที่นำเข้ามาภาย
         หลังในราวสมัยรัชกาลที่ ๕-๖ จากการรับอิทธิพลแบบอย่างจากประเทศซาอุดีอาระเบีย
       เพราะการติดต่อค้าขายและการเดินทางไปแสวงบุญระหว่างกัน ทำให้การละเล่นชนิดนี้
       แพร่เข้ามาทางประเทศมาเลเซีย ก่อนที่จะมานิยมเล่นกันในหมู่ชาวไทยมุสลิม
       ในตำบลควนโดน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 

 
           
  ความเป็นมา  
         การแต่งกาย                เครื่องดนตรี
     
  วิธีการเล่น                 โอกาสที่เล่น
 
 
HOME
MAIN