“ข้าวยำปักษ์ใต้” หรือ
 “ข้าวยำน้ำบูดู” เมนูเด็ดที่ว่านี้
มาพร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการ
อย่างครบถ้วน รสชาติที่มีเอกลักษณ์
และส่วนผสมที่หลากหลายด้วยสมุนไพรต่าง ๆ
 มาถึงภาคใต้แล้วห้ามพลาดลิ้มลอง
ต้นตำรับอาหารปักษ์ใต้

 

 

 
 

ที่มา : ฐิติมา สิงห์แก้ว. 2557,59

   
 

“ข้าวยำ”  เป็นอาหารไทยภาคใต้  และอาหารมาเลเซียที่รู้จักกันในชื่อ  “นาซิกาบู” 
(Nasi kerabu)
  ซึ่ง  “นาซิ”  แปลว่า  “ข้าว”  ส่วน  “กาบู”  แปลว่า  “ยำ”  เป็นภาษามลายู
ท้องถิ่นของพี่น้องชาวมุสลิม  โดยข้าวยำนั้นรับประทานกันอย่างแพร่หลายในจังหวัด
ทางภาคใต้ของไทย  รวมถึงแถบคาบสมุทรมาเลย์  และประเทศอินโดนีเซีย  ต้นกำเนิด
นั้นสันนิษฐานว่าอยู่ทางภาคใต้ของไทยและประเทศมาเลเซียส่วนในแถบเอเชียยังมี
ข้าวยำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างเช่น  “บิบิมบับ”  (Bibimbap)  หรือข้าวยำ
 ของเกาหลีที่รสชาติไม่จัดจ้านมากนัก  มีไข่ดิบและเนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบรวมอยู่ด้วย

 
 
     
 
บิบิมบับ ข้าวยำชาวเกาหลี  ที่มา : ฐิติมา สิงห์แก้ว. 2557,57
       
           
 
Home               Main                              Next