นกปรอดหัวจุกแต่เดิมมีผู้คิดค้นนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเป็นเพื่อนคู่ใจคนแรก คือ ปรกเทศจีน เมื่อปีพ.ศ.2410โดยประมาณใส่ใว้ในกรงไม้สี่เหลี่ยมขนาดเล็กและมักชอบหิ้วถิอไปเที่ยวสังสรรค์ใน

หมู่เพื่อน ๆ ตามร้านกาแฟโรงน้ำชาทั่วไป แต่ก่อนหน้านั้นชอบเลี้ยงนกโรบิ้น เลี้ยงไปเลี้ยงมาเห็นว่านกโรบิ้นเป็นนกเสาะตายง่ายเลยไม่ชอบ ตอนหลังๆได้พบกับนกปรอหัวโขนหรือปรอดจุกซึ่งประกอบไปด้วยความสวยงามด้านสีสัน

ลักษณะต่างๆรวมทั้งเสียงร้องอันไพเราะออกเป็นลีลาเพลงความพิเศษในนกชนิดนี้จึงดูเหมือน

เพิ่มสีสันให้ผู้เป็นเจ้าของ โดดเด่นขึ้นในสังคมจีนผู้รักสัตว์เลี้ยงชนิดนี้อย่างถ้วนหน้ากัน

(สงกรานต์ ศิลลามะ, 2542 :1)