โรงเรียนศิลปาชีพ  สวนจิตรลดา  

ในปัจจุบัน  โรงเรียนศิลปาชีพ  สวนจิตรลดากรุงเทพฯ  เป็นโรงฝึกที่ใหญ่ที่สุด  เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปหัตถกรรมที่สวยงามและหายาก  และเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากราษฎรทั่วประเทศด้วย
                โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดานี้  ในปัจจุบัน  เปิดสอนถึง  ๒๖  แผนก  ได้แก่
                ๑.  ถมเงินและถมทอง
                ๒.  เครื่องเงินและเครื่องทอง
                ๓.  คร่ำเงินและคร่ำทอง
                ๔.  จักสานย่านลิเภา
                ๕.  จักสานไม้ไฝ่
                ๖.  สานเสื่อกระจูด
                ๗.  แกะสลักไม้
                ๘.  แกะสลักหินอ่อน
                ๙.  แกะสลักหนัง
                ๑๐.  ทอพรม
                ๑๑.  งานปั้น
                ๑๒.  ตุ๊กตาไทย
                ๑๓.  เขียนลาย
                ๑๔.  เครื่องปั้นดินเผา
                ๑๕.  ปรดับมุก
                ๑๖.  ตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ
                ๑๗.  ลงยาสี
                ๑๘.  ดอกไม้ประดิษฐ์
                ๑๙.  ช่างไม้ช่างหวาย
                ๒๐.  บรรจุภัณฑ์
                ๒๑.  ผ้าแพรวา
                ๒๒.  ผ้าไหม
                ๒๓.  ผ้าฝ้าย
                ๒๔.  ผ้าจก
                ๒๕.  ตัดเย็บเสื้อผ้า
                ๒๖.  ปักซอยแบบไทย

งานถมเงินและถมทอง
     
   
PREVIOUS    NEXT