การไหว้ของคนจีนในเทศกาลสารทจีน

                การไหว้สารทจีน  จะแปลกไปกว่าสารทของชนชาติอื่น ๆ  ข้าวของเครื่องไหว้จะขาดเสียมิได้  ก็คือ
                1.  ขนมถ้วยฟู  และกู่ไฉ่  ซาลาเปา
                2.  ขนมเทียน
                นอกจากนั้น  ก็จะเป็นของเซ่นไหว้ธรรมดา  แล้วมีจุดธูปเทียนจุดประทัดเพื่อส่งเจ้า  แต่สมัยปัจจุบันทางการห้ามจุดประทัด  จึงมีเบาบางลงมาก

                อย่างไรก็ตาม  ทุกบ้านเรือนของชาวจีน  จะจัดชุดเซ่นไหว้เป็น  3  ชุด
                1.  ชุดไหว้เจ้าที่
                2.  ชุดไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ
                3.  ชุดไหว้ต้นตระกูลจีน

                แต่เกือบทุก ๆ  ชุด  จะประกอบด้วยของ  5  อย่าง  มี
                1.  เป็ด  ต้มทั้งตัว
                2.  ไก่  ต้มทั้งตัว
                3.  เนื้อหมูติดหนัง
                4.  ปลา  ทำแปะซะทั้งตัว
                5.  ตับหมู  นำมาต้ม  5  อย่าง  หรือ  3  อย่าง  หรือ  1  อย่าง  ก็ได้ตามแต่สะดวก
                นอกจากนี้ก็จะเป็นข้าว  กับข้าว  ตามที่เจ้าหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเคยกินและชอบในสมัยมีชีวิตอยู่  หรือลูกหลานเห็นว่าดี
          ส่วนของหวานหลังอาหารคาวก็จะมี  นอกจาก  ขนมถ้วยฟู  ขนมกู่ไฉ่  ซาลาเปา  แล้ว  จะได้แก่  ผลหมากรากไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล  5  อย่าง,  3  อย่าง  หรือ  1  อย่างก็ได้  และกระดาษเงินกระดาษทอง

ที่มา : จิตรา ก่อนันทเกียรติ. 2540,74

เวลาไหว้
                1.  เริ่มต้นจะจัดของเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อน  ในตอนเช้า  ข้าวของที่วางไว้บนโต๊ะหรือพื้นมุมใดมุมหนึ่งในบ้าน  ที่คนไม่พลุกพล่านนัก  จะต้องปูพื้นด้วยเสื่อแล้วปูทับด้วยผ้าขาวก่อนจึงวางของเซ่นไหว้
                เจ้าของบ้านจะจุดเทียน  ธูปเป็นกำ ๆ  ปักลงบนภาชนะข้าวของที่เซ่นไหว้ให้ครบจนทั่ว  หลังจากตั้งจิตอธิษฐาน  ตามแต่จะว่าในสิ่งที่มีมงคลแก่ตนและสมาชิกในครอบครัว  เพื่อให้เกิดลาภผลโชคดีมีสุข  แล้วก็มาเผากระดาษเงินกระดาษทองหน้าบ้าน  เป็นเสร็จพิธี
         2.  ต่อมาไหว้บรรพบุรุษ  ปกติบางครอบครัวจะจัดไหว้พร้อมกัน  การไหว้เจ้าที่  หรือไม่ก็จัดไหว้ในตอนบ่าย  มีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเหมือนกัน
                3. ชุดสำหรับไหว้วิญญาณเร่ร่อนหรือวิญญาณไม่มีญาติ วิญญาณเร่ร่อนหรือวิญญาณไม่มีญาติ เรียกว่า ไป๊ฮ๊อเฮียตี๋ แปลว่า ไหว้พี่น้องที่ดี เป็นการสะท้อนความสุภาพและให้เกียรติของคนจีน เรียกผีไม่มีญาติว่าพี่น้องที่ดีของเรา โดยการไหว้จะไหว้นอกบ้านของไหว้จะมีทั้งของคาวหวานและผลไม้ตามต้องการและที่พิเศษคือมีข้าวหอมแบบจีนโบราณ คอปึ่ง เผือกนึ่งผ่าซีกเป็นเสี้ยวใส่ถาด เส้นหมี่ห่อใหญ่ เหล้า น้ำชา และกระดาษเงินกระดาษทองจัดทุกอย่างวางอยู่ด้วยกันสำหรับเซ่นไหว้

               
ที่มา : ศรีมหาโพธิ์. 2543, (12 )
 
<<< Previous   Next >>>