“บัว” เป็นสัญลักษณ์แห่งความงามของไม้น้ำไทยในวงศ์ Nymphaeaceae มีความโดดเด่นด้วยดอกและใบที่เบ่งบานชูช่ออยู่เหนือน้ำเปรียบประดุจดังหญิง สาว ซึ่งมีที่มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษ จากคำว่า "Nymph” แปลว่า "เทพธิดาที่อยู่ในน้ำ" (A Beautiful Young Woman)
ลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นของบัว บางสายพันธุ์อยู่ที่สีของดอก บางพันธุ์ให้ดอกสีน้ำเงิน บางพันธุ์ให้ดอกสีเหลือง บางพันธุ์ให้ดอกสีชมพู หรือบางพันธุ์สีสันของดอกจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาการบานของดอก บางสายพันธุ์ให้มีกลิ่นหอม ซึ่งลักษณะเด่นเหล่านี้ทำให้บัวได้ชื่อว่าเป็น "ราชินีแห่งไม้น้ำ"
(บัวแรกแย้มที่พิพิธภัณฑ์บัว       http://tour2u.exteen.com/20100818/entry-5)

       
HOME          MAIN
ประวัติ                    ประเภท                 การขยายพันธุ์
                 การดูแลรักษา บัว กับวิถีไทย