" ไข่มุกอันดา สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม "
 
MAIN
 HOME       ประวัติ         ถนนสายท่องเที่ยว         พิพิธภัณฑ์ไทยหัว       สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส        อาหารพื้นเมือง