วิธีการดูเพศของนกกรงหัวจุก

วิธีการดูรูปร่าง ลักษณะสัณฐานนกเพศผู้นกเพศเมีย ตามที่ผู้รู้ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องนี้

กล่าวบันทึกเอาไว้โดยใช้หลักทฤษฎีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านๆ“แต่ความแม่นยำบางครั้งก็

มีทายผิดส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกมากกว่าถึง 70 %” ตามข้อมูลในการแนะแนวการดูนกผู้

ู้ นกเมีย ท่านได้กล่าวไว้กว้างๆ 2 แนวทางดังนี้1.ลักษณะนกกรงหัวจุกเพศผู้

หัวค้อนข้างจะโตใหญ่ รูปร่างขนาดใหญ่ มีโครงสร้างส่วนต่างๆดูว่าใหญ่ ลีลาการร้องท่าทำนอง

ดูหาญ แสดงอาการคึกคะนองตลอดเวลา ส่งเสียงร้องดัง ชัดกังวานไกล ฟังเสสียงหนักแน่น

นกจะมีท่าที่อากัปกิริยา กระโดดโผบินไปมา เชิงลีลาแพรวพราว ซึ่งบอกถึงลักษณะ

ความเป็นนกผู้ของตัวเอง นกเพศเมียมีรูปร่างโครงสร้างเล็ก ใบหน้าหัวตัวเล็ก

ร้องเสียงเบาสีสันเหมือนนกผู้เวลาเจอนกผู้จะแถปีกให้