กิจกรรมที่ทำในวันลอยกระทง
   
นำกระทงไปลอยตามแม่น้ำลำคลอง หรือตามแหล่งน้ำที่มีการจัดพิธี
ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในวันลอยกระทง เช่น การประกวดนางนพมาศ
   
   
   
   
 
   
 
                            
                                         MAIN               HOME
   
 
   
   
เว็บไซต์
ร่วมกันลอยกระทง
กระทงทำนายรัก