วันสารทจีน หรือ เทศกาลสารทจีน 
  (Sart Chin Day or Ghost Festival or Spirit Festival)

  ตรงกับ วันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 7 ตามปีปฏิทิน
ทางจันทรคติของจีน
ปีปฏิทินทางจันทรคติของจีน
โดยทั่วไปจะช้ากว่าปีปฏิทิน
ทางจันทรคติของไทยประมาณ 2 เดือน หากพลิกดูปฏิทิน
ที่มีทั้งระบบจันทรคติของไทย และของจีน
จะเห็นว่า วันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 7 ของจีนนั้น
ทางจันทรคติไทยกลับเป็น วันขึ้น 14 ค่ำเดือน 9
          เทศกาลสารทจีนถือเป็นวันสำคัญที่ลูกหลานชาวจีน
จะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ โดยพิธีเซ่นไหว้
และยังถือเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้วิญญาณ
ทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้

 
ตำนานวันสารทจีน

กิจกรรม

 

การไหว้ในเทศกาลสารทจีน
อาหารและขนมที่เซ่นไหว
เทพแห่งโชคลาภไหว้เจ้าวันสารทจีน
MAIN          HOME