การแต่งงานตามประเพณีจีน
ในสมัยก่อน การหมั้นและการแต่งนิยมให้เป็นคนละวันกัน บางคู่หมั้นแล้วอีกสามเดือนหกเดือนค่อยแต่งบางบ้านหมั้นนานเป็น ปีก็มี แต่สมัยนี้นิยมสะดวก ก็อาจหมั้นและแต่งในวันเดียวกันไปเลยเครื่องขันหมากสำหรับหมั้น และวันแต่งคนละวันกัน จะมีธรรมเนียมว่าวันหมั้นฝ่ายหญิงเป็นผู้กำหนดว่าจะให้มีอะไร และจำนวนมากน้อยเท่าใดอย่างไรก็ตาม ถ้าวันหมั้นและวันแต่งคนละวันกันจะมีธรรมเนียมว่าวันหมั้นฝ่ายหญิงเป็นผู้รับภาระเรื่องการเลี้ยงหมั้น แล้ววันเลี้ยงวันแต่งงานเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายซึ่งข้อกำหนดปรับ เปลี่ยนได้ตามฐานะของทั้งสองฝ่าย


           ขั้นตอนการแต่งงาน           ของหมั้นที่ต้องเตรียม              อาาหารมงคล                 วันงาน                   คู่รักใหม่ไปเยี่ยมบ้าน                     อ้างอิง
MAIN
HOME