ชื่อเสียงของ หลวงพ่อทวด ทุกวันนี้ มักปรากฏคำต่อท้ายว่า วัดช้างไห้ หรือต่อด้วย
เหตุสร้างอภินิหารจากการ เหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งเป็นเหตุแห่งอภินิหาร
และผู้คนนิยมบูชาวัตถุมงคลรูปเหมือนท่านั่งสมาธิ ต่างแสวงหาไว้
เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้บูชามากกว่าเรื่องอื่นใด

   
   
MAIN
วัดพะโคะ
ชีวประวัติของหลวงพ่อทวด การเผยแผ่ศาสนาของหลวงพ่อทวด    
 

   HOME