จากลังกาสุกะ ถึงปตานีดารุสลาม ถึง...ปัตตานี นครสามวัฒนธรรม
       MAIN 
       HOME        ประวัติศาสตร์ปัตตานี และปัตตานีวันนี้      เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว เจ้าแม่ของชาวไทยจีน      มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี      ตามรอยอารยธรรมอิสลาม