กฐิ
กฐิน เป็นชื่อผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้
กฐิน มีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือระยะเวลาทอดกฐินหรือเทศกาลทอดกฐิน
วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด

 
 
       MAIN           HOME
ความหมาย
ความเป็นมา
ชนิดของกฐิน
การทอดกฐินในประเทศไทย