“ ...โลกสาวเหอ        โลกสาวชาวบ้านนอก
               นั่งอยู่โรงนอก            คือดอกดาววิง
                  ทอโหกทอฝ้าย          ทำได้ทุกสิ่ง
             คือดอกดาวริง            ทุกสิ่งน้องทำ...เหอ..ได้.. ”

              สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 
                        MAIN                                HOME