ที่มา : สิทธิศักดิ์ เขตสกุล.2556,101
 
 

   กะปิเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมกันแพร่หลายในภูมิภาคอาเซียน  พบเห็นได้ทั่วไปเป็นหนึ่ง
ในวัฒนธรรมอาหารเกิดจากการหมักกุ้งหรือเคยกับเกลือในอัตราส่วนที่เหมาะสมอีกทั้ง
การทำกะปิยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ  จากการผลิตกะปิขาย  เนื่องจาก
กุ้งที่ใช้ทำกะปิเล็กเกินกว่าที่ขายได้  แม้จะทำกุ้งแห้งก็ยังไม่ได้เลยนำมาแปรรูปเป็นกะปิ
ในอาเซียนมีหลากหลายรูปแบบ  เช่น  แบบเปียก  ในเวียดนามแบบตากแดดแห้งและ
ตัดเป็นบล็อกสามเหลี่ยม  หรือสี่เหลี่ยมในมาเลเซีย  แบบปั้น ๆ  สำหรับแบ่งขาย
 กะปิสามารถพบได้ในอาหารส่วนใหญ่ของพม่า  ลาว  ไทย  มาเลเซีย  สิงคโปร์
 อินโดนีเซีย  เวียดนาม  และฟิลิปปินส์  มักจะเป็นส่วนผสมในน้ำพริกเพื่อ
รับประทานคู่กับปลาหรือผัก
สด

 
       
                                        Next  
 
       HOME          MAIN
                    ผลิตภัณฑ์กะปิ                           ประเภท                                 หลากหลายเมนูจากกะปิ