พิธีโกนจุก

 
         
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในการพระราชพิธีโสกันต์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๓
ณ พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท พระบรมราชวัง
 
 
ที่มา : สมปอง ดวงไสว. 2557,46
 
 

ช่วงเวลาที่จัด
ตอนเล็ก ๆ จะไว้จุกหรือเปีย เมื่อครบอายุ ๗ ขวบ หรือ ๙ ขวบ หรือ ๑๑ ขวบ ก็จะทำการโกนจุกหรือเปีย

ความสำคัญ
เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ยังมีจัดกันอยู่ในปัจจุบัน และเด็กหญิงจะไว้จุกเด็กชายจะไว้เปียอยู่ ถือเป็นลักษณะเด่นของชุมชนนั้นได้  

พิธีโกนจุก สืบเนื่องมาจากพ่อแม่คลอดลูกออกมาแล้วลูกนั้นเป็นหญิง พ่อแม่เกรงว่าจะไม่ได้ทำบุญจึงไว้จุกให้ลูก หรือลูกบางคนเลี้ยงยากมักเจ็บไข้อยู่เสมอ ๆ พ่อแม่จึงไว้จุกเพื่อจะได้เลี้ยงง่าย พ่อแม่จะโกนผมรอบ ๆ ข้างนอกออก แล้วทำเป็นจุกไว้ตรงกลางกระหม่อม การทำจุกกลางกระหม่อมน่าจะเป็นเพราะตรงกลางกระหม่อมของเด็กมีผมบาง หากปล่อยทิ้งไว้โล้น ๆ อาจจะเกิดอันตรายได้ง่าย เช่น เป็นหวัดหรือถูกของแข็งกระทบ จะทำให้กระทบกระเทือนไปถึงภายในสมองได้ เมื่อไว้จุกแล้วก็พอจะป้องกันอันตรายได้บ้าง 

 
 
    
 
           
    เครื่องใช้ในการทำพิธี  
 
ความสำคัญและช่วงเวลาที่จัด
กำหนดการการทำพิธี
  พิธีกรรม  
   
HOME                MAIN