พิธีโกนจุก

 
         
 
 
 
การตัดจุกที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์    ที่มา : สมปอง ดวงไสว. 2557, 51
 
 

พิธีโกนจุก
ในปัจจุบันนี้เกือบจะไม่ได้เห็นเด็กๆไว้จุกกันแล้ว เพราะนิยมไว้ผมธรรมดาดีกว่า ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร  ถ้าเป็นเด็กหญิง
ก็เลยไว้ผมยาวเสียทีเดียว สมัยก่อนชอบไว้จุกให้แก่บุตร เวลาจะโกนก็ทำเป็นพิธี เชิญบรรดาญาติมิตรมาอวยพร ข้อใหญ่
ใจความนั้นก็คือการลงขัน ผู้ที่มาจะเอาเงินหรือทองของมีค่ามาลงขันให้แก่เด็ก มีคติถือกันคล้ายเป็นเกียรตินิยมอยู่อย่าง
หนึ่ง คือผู้ที่ได้รับเงินหรือทองลงขันในงานโกนจุกบุตรของตนมาแล้ว มักจะจดบัญชีและจำนวนของที่ได้รับไว้ เพื่อให้
ทราบว่าผู้ใดเอาอะไรมาลงขันเท่าใด ครั้นถึงคราวที่ตนถูกเชิญบ้าง ก็จะเอาบัญชีมาตรวจดูให้รู้ว่าผู้เชิญนั้นเคยมาลง
ขันให้แก่บุตรตนอย่างไร และจะต้องนำเงินหรือทองไป โดยประเมินราคาให้มากล้ำเหลื่อมกว่าขึ้นไปเสมอ ฉะนั้นจึง
ต่างบ้านต่างก็ผลัดกันทำพิธีโกนจุกให้แก่บุตรของตน เท่ากับเป็นการยืมเงินทองกันมาลงทุนวิธีหนึ่ง ผู้ที่จะทำพิธี
ภายหลังควรจะได้มากกว่าที่ตนเสียไป เสมือนเป็นดอกเบี้ยไปด้วยในตัว แต่วิธีลงขันนั้นบัดนี้ห่างหายไปไม่ค่อย
กระทำกัน กลับใช้เป็นของขวัญแทน เช่นเดียวกับให้ของขวัญในพิธีแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ หรือในงานทำบุญวันเกิด
รอบใหญ่ๆ แม้จะจงใจให้เงินก็ให้โดยวิธีเอาธนบัตรสอดซองให้ เพราะเจ้าภาพมิได้ตั้งขันไว้ดังสมัยก่อน

 
 
Next
 
 
    
 
           
           
    เครื่องใช้ในการทำพิธี  
 
ความสำคัญและช่วงเวลาที่จัด
กำหนดการการทำพิธี
  พิธีกรรม  
                  HOME                MAIN