เมืองสงขลามาจากคำว่า “สิงหลา” หรือ “สิงขร” แปลว่าเมืองสิงห์ มีชื่อเดิมว่า "เมืองสทิง" ตั้งอยู่ที่อำเภอสทิงพระ ปัจจุบัน ส่วนพ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซีย และอาหรับที่เดินทาง เข้ามาค้าขายที่เมืองสทิงพระ เรียกเมืองนี้ว่า "เมืองสิงหลา" เพราะตอนที่จะแล่นเรือ เข้าปากทะเลสาบสงขลานั้น เห็นเกาะ สองเกาะ ซึ่งมองจากด้านนอก คล้ายสิงห์หมอบอยู่ 2 ตัว จึง เรียกชื่อเมือง ตามสัญลักษณ์ที่เห็นครั้งแรก เกาะสองเกาะนี้ คือ เกาะหนู เกาะแมว

ชาวอินเดียเรียกเมืองสงขลาในสมัยนั้นว่า “เมืองสิงหลา” ส่วนคนไทยเรียกว่า "เมืองสทิง” เมื่อแขกมลายูเข้า มาค้าขายกับเมืองสิงหลา ก็จะออกเสียงเพี้ยนเป็น “เซ็งคอรา” เมื่อฝรั่งเข้ามาค้าขายก็เรียกตามมลายูแต่เสียงเพี้ยนเป็นสำเนียงฝรั่งคือ “ซิงกอรา” (Singora) จากนั้นคนไทยพื้นถิ่นเองก็ได้เรียกตามเสียงมลายูและฝรั่งเพี้ยนเป็นคำว่า “สงขลา” ดังปัจจุบัน

      MAIN
        HOME        ที่มา        ประวัติศาสตร์         การค้ากับฮอลันดา           จากเมืองท่าสู่สงขลาปัจจุบัน          แหล่งท่องเที่ยว       สู่จุดหมาย"เมืองมรดกโลก"