“ยาหอม”  หรือ  “ยาลม” เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยที่นำสมุนไพร
  หลากหลายชนิดมาผสมปรุงใช้เป็นยารักษาโรคลมเสียมากกว่า เนื่องจากภูมิประเทศ
  อยู่ในเขตร้อนชื้นผู้ปรุงยาหอมจะต้องเป็นผู้รู้สรรพคุณและวิธีการปรุงสมุนไพรต่างๆ 
  จึงออกมาเป็นยาหอมได้  สมุนไพรที่นำมาใช้ประกอบเป็นยาหอมมาจากเกสรดอกไม้
  ที่มีกลิ่นหอมหลากหลายชนิด  เช่น  จำปา  กฤษณา  หญ้าฝรั่น  จันทน์แดง รวมทั้งเทียน 
  เช่น  เทียนขาว  เทียนดำ  เทียนแดง  เทียนข้าวเปลือก  และเทียนตาตั๊กแตน 
  นอกจากนี้ยังมีโกฐทั้ง  ๕  อีก  เช่น  โกฐสอ  โกฐเขมา  โกฐเชียง  โกฐหัวบัว 
  โกฐจุฬาลัมพา  เป็นต้น  นับเป็นยาครอบจักรวาลที่ต้องมีติดบ้านเลยทีเลย  
   
           
           
          
HOME         MAIN            ความเป็นม
    
องค์ประกอบ                  สรรพคุณ                     อ้างอิง