เมื่อได้ขึ้นชื่อว่า  “ยาหอม”  หากขาดสิ่งที่ทำให้เกิด  “ความหอม”  ก็คงจะเรียกว่า 
  เป็นยาหอมไม่ได้  ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ  องค์ประกอบ  ๓  สิ่งที่ทำให้เกิดความหอม
  คือ  ๑.  ไม้กฤษณา  โดยสรรพคุณก็จะมีกลิ่นหอม  บำรุงหัวใจแก้วิงเวียน  ๒.  เกสรดอกไม้ไทย ๆ 
  ที่มีกลิ่นหอม  เช่น  เกสรบัวหลวง  (บำรุงหัวใจ)  ดอกสารภี  (ชูกำลัง)  ดอกพิกุล  (บำรุงเลือด) 
  มะลิ  (ดับพิษร้อน)  และบุนนาค  (บำรุงจิตใจให้แช่มชื่น)  ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเรียกว่า 
  “เกสรทั้ง  ๕  เรียกได้ว่า  ๕  ตัว  ๕  สรรพคุณกันเลยทีเดียว  และสุท้ายที่จะต้องมีสำหรับ
  ปรุงความหอม  นั่นก็คือ  ๓  มะมดเช็ด  ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ได้จากสัตว์ชนิดหนึ่ง 
  มีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจ  และช่วยให้ยาออกฤทธิ์แรงขึ้นนั่นเอง
      จากสมุนไพรและตำรับต่าง ๆ  หลายสูตรหลายส่วนผสมนั้น  ทำให้เราเห็นถึงความ
  ลำบากยากเย็นในการทำยาหอมอย่างชัดเจน  โดยกระบวนการในการทำยาหอมนั้น
  ก็จะเริ่มตั้งแต่การหาส่วนประกอบที่จะใช้ในการปรุงยาให้ครบถ้วนตามตำรับตำรานั้นๆ 
  จากนั้นก็ล้างทำความสะอาดทำการตากและอบจนแห้ง  และบดละเอียด  เพื่อให้
  สมุนไพรต่าง ๆ  กลายเป็นผงสีน้ำตาล  เรียกว่า  “กระแจะดิบ”  ซึ่งจะกลายเป็นตัวยา
  ในการทำยาหอมนั่นเอง
   
   
   
   
   
     
  ที่มา : หทัยรัตน์ มาประณีต. 2556,60,61
   
           Next
HOME         MAIN            ความเป็นมา
    
องค์ประกอบ                  สรรพคุณ                     อ้างอิง