เรือกอแล เป็นเรือประมงที่ใช้ในแถบจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และเป็นเรือเพื่อทำศึกสงครามในการลาดตระเวนในสมัย
กรุงศรีอยุธยาอาศัยใบในการเดินเรือ เดิมชาวพื้นเมืองปัตตานีใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง ซึ่งเป็นเรือยาวที่ต่อด้วยไม้กระดานโดยทำให้ส่วนหัวและส่วนท้ายสูงขึ้น นิยมทาสีและเขียนลวดลายด้วยสีฉูดฉาดเป็นลายไทยหรือลายอินโดนีเซีย เมื่อมีงานนักขัตฤกษ์ของท้องถิ่น ชาวพื้นเมืองจะนำเรือเข้ามาใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ โดยนำมาจัดแข่งขันพายเรือ เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในด้านคว
ามเร็ว
    ความหมาย      ลักษณะของเรือ        ประเภท        องค์ประกอบ       คุณค่า        บริเวณที่ต่อเรือ    วัฒนธรรมการตกแต่งลวดลายจิตรกรรมบนเรือ
MAIN            HOME