ลิเกป่า หรือลิเกรำมะนา  ลิเกแขกแดง  หรือลิเกบก เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวปักษ์ใต้ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบฝั่งตะวันตก เช่น ตรัง พังงา กระบี่ สตูล และนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ซึ่งมีนายโรงเช่นเดียวกับหนังตะลุงและมโนราห์ โรงสำหรับการแสดงคล้ายกับโรงมโนราห์ และผู้แสดงคณะหนึ่งๆ รวมทั้งลูกคู่ จะมีจำนวนพอๆกับมโนราห์ การแสดงจะเริ่มด้วยการโหมโรง “เกริ่นโรง” ต่อด้วยแขกขาวแขกแดง ออกมาเต้นและร้องประกอบ ลูกคู่จะรับไปด้วย มีผู้ออกมาบอกเรื่องแล้วเริ่มแสดงเลย

 
MAIN
ความเป็นมา
การแสดง
เครื่องดนตรี
บทร้อง
ตัวละครและการแต่งกาย
 
         HOME