รับเทียมดา
 
 

   รับเทียมดาหรือรับเทวดา เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวพุทธในภาคใต้   เป็นความเชื่อของสังคมการเกษตรสมัยก่อน ที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องโชคดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับการดลบันดาลของเทวดา   จึงจัดพิธีขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกับเทวดาองค์ก่า   และเอาใจเทวดาองค์ใหม่ให้คุ้มครองพวกตนให้มีความสุข   โดยการใส่สิ่งของลงไปในแพพิธี   เพื่อให้เทวดาใช้เป็นเสบียงในระหว่างการเดินทางไปสวรรค์ พิธีนี้จะทำกันในเดือนหก   หลังจากวันสงกรานต์   ถ้าเป็นข้างขึ้นจะเป็นวันคี่ ข้างแรมจะเป็นวันคู่   เพราะมีความเชื่อว่าในวันดังกล่าวมีแต่เฉพาะเทวดาเท่านั้นที่จะมารับของบวงสรวงได้ ผีชั้นต่ำอื่นๆ   ไม่สามารถรับของบวงสรวงได้

 
HOME
 MAIN               
ความสำคัญ
                    อุปกรณ์ประกอบพิธี