ที่มาของเทศกาลเจ
ตำนานของการกินเจ
เก้าฮ๊วงเจ
วัตรปฏิบัติระหว่างกินเจ
อานิสงส์ในการกินเจ
  "เจ" กับมังสวิรัติ
ข้อควรปฏิบัติในการ
รับประทานอาหารเจ
ข้อควรปฏิบัติ 10 ประการ
สำหรับผู้ถือศีลกินผัก
เทศการกินเจหรือเทศกาลกินผัก เป็นเทศกาลประเพณีของชาวจีนมาช้านานกว่า 400 ปีมาแล้ว ซึ่งตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ
เดือน 9 กำหนดระยะเวลากินประมาณ 10 วัน คำว่า เจ ในจีน แปลว่า ไม่มีคาว และแปลได้อีกอย่างว่า อุโบสถ หรือการถือศีล การกินเจ จึงเป็นการรักษาศีล ปฏิบัติธรรมทั้งกาย วาจา ใจ ไม่เพียงแต่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์เท่านั้น แต่เป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกันไปด้วย จึงจะครบเป็น ถือศีลกินเจ
MAIN         HOME