วันตรุษจีน ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของจีน และเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ
  หรือเป็นวันแรกของฤดูชง ซึ่งจีนจะแบ่งเวลา 1 ปี เป็น 4 ฤดู คือ ชุง แห่ ชิว ตัง
    เนื่องจากจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่โบราณ เมื่อหมดหน้าหนาว
ที่ทำการเพาะปลูกไม่ได้ เมื่อมาเข้าฤดูใบไม้ผลิอากาศดี
จะได้เริ่มต้นทำนาทำสวน จึงมีการบวงสรวงต่อเทพยดา
  เซ่นไหว้บรรพบุรุษ อธิษฐานให้ได้พืชผลอุดมสมบูรณ์ ให้กิจการงานก้าวหน้า
จึงเป็นตำนาน การไหว้เจ้าในวันตรุษจีน ที่เรียกว่า
"ง่วงตั้งโจ่ย"

 
      HOME        MAIN            ความสำคัญ          ความเป็นมา          ตำนานวันตรุษจีน          การไหว้เจ้า           การอัญเชิญเจ้า           ความเชื่อเรื่องโชคลาง