ที่มา : https://i.ytimg.com/vi/0wD9xm2XnN4/hqdefault.jpg

กระยาสารทกับกล้วยไข่

กระยาสารทเป็นของหวาน จัด บางท้องถิ่นจึงนิยมรับประทานกับกล้วยไข่ ซึ่งกำลังให้ผลผลิตออกมามากในช่วงสารทไทย ดังมีกล่าวถึงในนิราศเดือนของนายมี หรือเสมียนมี (หมื่นพรหมสมพัตสร) กวีในสมัยรัชกาลที่ ๓ ว่า
เมื่อเดือนสิบเห็นกันเมื่อวันสารท ใส่อังคาลโภชนากระยาหาร
กระยาสารทกล้วยไข่ใส่โตกพานพวกชาวบ้านถ้วนหน้าธารณะ

ในปัจจุบันการรับประทานกระยาสารทกับกล้วยไข่ เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกำแพงเพชร โดยเรียกเทศกาลนี้ว่า “วันสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพง” ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ และ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ (ประมาณปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม) โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๒๔ ใช้ชื่องานว่า “วันกล้วยไข่เมืองกำแพง” ต่อมาใน พ.ศ.๒๕๒๖ จึงเปลี่ยนชื่องานเป็นดังเช่นปัจจุบัน ในวันงานมีพิธีกวนข้าวทิพย์แบบโบราณ รวมทั้งการกวนกระยาสารท