พญานาค เป็นสัตว์มหัศจรรย์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ            คือ  สามารถแปลงกายได้ พญานาค มีอิทธิฤทธิ์          และมีชีวิตใกล้กับคน พญานาค สามารถแปลงเป็นคนได้ เช่นคราวที่แปลงเป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจ้า                  ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึงนาคที่ชื่อ ถลชะ               ที่แปลว่า เกิดบนบก จะเนรมิตกายได้เฉพาะบนบก และนาคชื่อ ชลซะ                แปลว่า เกิดจากน้ำ จะเนรมิตกายได้เฉพาะในน้ำเท่านั้น
 
 
                               ความนำ                                       ความหมาย                                           ตำนานนาค
 
                                     นาคในคติพุทธ                       นาค ในมิติวัฒนธรรมเชิงช่าง

 

 
 
MAIN          HOME